THEATERPOSTER: 
THE HEALING OF THE CRICKET

- ENG -
Toon Tellegen outlines the portrait of the cricket who is suffering from a depression and finally restores from it. 
Told by storyteller Peter Lambert.

- NL -
Toon Tellegen schetst het portret van de krekel die gebukt gaat onder een depressie en daar ten slotte weer van herstelt. Verteld door rasverteller Peter Lambert.


- THANKS FOR WATCHING -