De Lage Landen anno 2050 - Een verleden met toekomst

Bij een Nederlands staatsbezoek aan België horen loftrompetten, maar ook kritische stemmen.    
Beide geluiden weerklinken in dit boek.
Op uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde kwam het Nederlandse vorstenpaar Willem-Alexander en Máxima op 20, 21 en 22 juni 2023 naar België. Bij die gelegenheid verscheen een speciale editie van de lage landen. Een bundeling essays waar onze beste schrijvers, denkers en historici kijken naar ons gedeelde verleden en toekomst. 
Een nummer met extra veel illustraties!

The Low Countries in 2050 - A past with a future
A Dutch state visit to Belgium is accompanied by praise, but also critical voices. Both sounds resonate in this book.
At the invitation of King Philippe and Queen Mathilde, the Dutch royal couple Willem-Alexander and Máxima came to Belgium on 20, 21 and 22 June 2023. A special edition of the low countries was published on that occasion. A collection of essays in which our best writers, thinkers and historians look at our shared past and future. 
An edition with a lot of illustrations!


9 illustrations for 9 essays

Het eerlijke verhaal
Gezocht: regeringsleiders die regeren én leiden 
naar een klimaatneutraal 2050
GEERT BUELENS

The Honest Story
Wanted: government leaders who govern and lead                                                                       
towards a climate neutral 2050

​​​​​​​
Wie denken we wel te zijn?
Integreren komt van twee kanten
HIND FRAIHI

Who Do We Think We Are?
Integration comes from both sides

Vleugels voor de mensheid
Hoe AI onze vrijheden kan versterken en vernielen
ALICJA GESCINSKA

Wings for Humanity 
How AI can strengthen and destroy our freedoms

Een diep verlangen
naar grenzeloosheid
Over vervangbare mensen en verlichte machines
ARNON GRUNBERG

A Deep Desire to Boundlessness 
About replaceable people and enlightened machines

Wie schrijft, wat blijft?
Hoe kunstmatige reproductie de letteren bedreigt
THOMAS HEERMA VAN VOSS

Who writes, what remains?
How artificial reproduction threatens literature

Samen in de strijd
tegen het water
Overstromingen kennen geen grenzen
LOTTE JENSEN

Together in Battle Against the Water
Floods know no boundaries

Het onkruid is de tarwe 
van de taaltuin
Laten we over Nederlandsen spreken, meervoud
MARTEN VAN DER MEULEN

The Tares Are The Wheat of the Language Garden 
Let's talk about Dutches, plural

Hoe hoger de ongelijkheid,
Hoe dieper de ellende
De ontsporing van onze geestelijke gezondheid
PAUL VERHAEGHE

The Higher the Inequality, The Deeper the Misery
The derailment of our mental health

Lieve N,
Over de positie van de vrouw
NIÑA WEIJERS

Dear N,
About the position of women
Thanks for Watching!