NL
Sta op één been, 
eet zuurkool, dans!
30 tips door dr. Michael Mosley. In zijn boek ‘Just One Thing’, 
zijn podcast en in het magazine HUMO.

ENG
Stand on one leg, 
eat sauerkraut, dance!
30 tips by Dr. Michael Mosley. In his book 'Just One Thing', 
his podcast and in the magazine HUMO.
- THANKS FOR WATCHING! -