THE MYSTIC LAMB - ART PRINT (2020)

- ENG -
the Adoration of the Mystic Lamb
2020, the city of Ghent is celebrating Van Eyck with a special festive year full of events and activities. Printer Jozias Boone invited me and some fellow illustrators from Ghent for a Van Eyck homage series, printed in a limited edition in 2-color letterpress.
Also participated in the series my esteemed colleagues and drawing friends: 
Randall Casaer, Lukas Verstraete, Vladimir Ivaneanu, Celine Hudreaux, Sarah Yu Zeebroek. 
I chose the Lamb of God: "Lamb of God, that takes away the sins of the world." 
In the 7 panels I depict the 7 deadly sins.


- NL -
Het Lam Gods
2020, de stad Gent viert Van Eyck met een bijzonder feestjaar vol evenementen en activiteiten. 
Drukker Jozis Boone nodigde mij en enkele Gentse collega illustratoren uit voor een Van Eyck hommage reeks, in beperkte oplage gedrukt in 2-kleuren letterpress. 
Deden ook mee aan de reeks mijn gewaardeerde collega’s, tekenvrienden: 
Randall Casaer, Lukas Verstraete, Vladimir Ivaneanu, Celine Hudreaux, Sarah Yu Zeebroek. 
Ik koos voor het Lam Gods: ‘Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld’. 
In de 7 luiken verbeeld ik de 7 hoofdzonden. 
FOR SALE AT > VAN EYCK SHOP GENT
THANKS FOR WATCHING!