PASSAGESENG
Bookillustrations for a story bundle, cover illustration and cover design.
"Strong images are the signature of the actor Onno van Gelder Jr. who makes his debut with short stories. Stories in which the mist of the mystery rises or lingers.
Illustrator Stijn Felix records turning moments and his drawings accompany the poetic language."

NL
Boekillustraties voor een bundel korte verhalen, omslagillustratie and omslagontwerp
"Sterke beelden vormen het signatuur van de acteur Onno van Gelder jr. die met deze bundel intense korte verhalen debuteert. Verhalen waarin de nevel van het mysterie optrekt of blijft hangen.
Illustrator Stijn Felix legt kantelmomenten vast en zijn tekeningen vergezellen de poëtische taal."


1. MARCEL
2. JEAN-FRANCOIS
3. LOUIS
4. ERNESTINE
5. MICHAËL
6. JUDITH
Thanks for Watching