Process Sanda Dia - March 2023
Humo magazine asked me again to make a sketched report on the continuation of the lawsuit against 18 former members of the student association Reuzegom.
In 2018  Sanda Dia died caused by a brutal initiation ritual. 

Humo magazine vroeg me terug een getekend verslag te maken bij de verderzetting van de rechtzaak tegen 18 voormalige leden van de studentenvereniging Reuzegom. 
In 2018 stierf Sanda Dia als gevolg van een brutaal inwijdingsritueel.
- THANKS FOR WATCHING! -