The Battle for Your Brain
ILLUSTRATION FOR HUMO MAGAZINE
Helmets that measure your productivity at work and your political affiliation, earplugs that influence your dreams and scanners that make criminals confess: it seems like science fiction, but it is no longer that, says Professor Nita Farahany. Neurotechnology is booming, but will it benefit us? Helpful as ever, Humo dived into the brains of experts for you, looking for answers. “As long as those devices seem fun or useful, people will buy them. Even if their privacy goes up in smoke as a result.”

De Strijd om uw brein
Helmen die uw productiviteit op het werk en uw politieke overtuiging meten, oordopjes die uw dromen beïnvloeden en scanners die criminelen doen bekennen: het lijkt sciencefiction, maar dat is het al lang niet meer, zegt professor Nita Farahany. De neurotechnologie boomt, maar worden we daar wel beter van? Hulpvaardig als altijd dook Humo voor u in het brein van experts, op zoek naar antwoorden. ‘Zolang die toestellen leuk of nuttig lijken, zullen mensen ze kopen. Ook als daardoor hun privacy in rook opgaat.’

Tekst: AYFER ERKUL - Art Director: TIM OEYEN
- Thanks for Watching! -